Van Gogh Nationaal Park

Er groeit iets moois...

Het samenbrengen van vele partners, draagvlak creëren, ontwikkelen van een gezamenlijk verhaal en het uitdragen van dit verhaal in beeld, tekst, animaties, campagnes en meer.

Resultaten

2019

Voorzichtig begonnen met 15 betrokken partners

2023

Uitgegroeid naar meer dan 55 betrokken partners

+40

partners bij de ontwikkeling

De vraag

Het samenbrengen van vele partners, draagvlak creëren, ontwikkelen van een gezamenlijk verhaal en het uitdragen van dit verhaal in beeld, tekst, animaties, campagnes en meer.

De opdrachtgever

Van Gogh Nationaal Park is een brede beweging van overheden, organisaties, instellingen, bedrijfsleven en toerisme in Brabant. Samen met inwoners en burgerinitiatieven zetten zij zich in voor de versterking van de natuur en het landschap. Met groen tot in het hart van steden en dorpen; en met vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio. Zo bouwen zij aan het landschap van de toekomst, geïnspireerd door het lef en de verbeeldingskracht van Vincent Van Gogh - die hier opgroeide.

Onze aanpak

Arthur & Brent maakte vanaf het begin onderdeel uit van het kernteam. Op die manier konden we direct met alle betrokken partijen aan de slag. Het eerste jaar is er veel aandacht besteed aan de stakeholder-analyses, narratief, positionering van de ontwikkeling #samenzijnwijVanGoghNP, visuele identiteit en inrichting van de  communicatiekanalen.

Daarnaast is er een communicatie strategie opgezet en uitgerold. Ontwikkelen van animaties, opzet van de webomgeving, verzorgen nieuwsbrieven, organiseren van diverse bijeenkomsten voor de vele betrokken bestuurders etc. In april 2021 is het stokje voor de communicatie overgedragen aan het parkbureau Van Gogh NP.

Arthur & Brent is op het moment ondersteunend aan het parkbureau wanneer nodig.

Het resultaat tot dusver

Begon Van Gogh NP voorzichtig met 15 partners, nu zijn er meer dan 55 partners betrokken bij de ontwikkeling. De ontwikkelde positionering, het narratief en de vertaling naar tekst, beeld en animatie hebben gezorgd voor draagvlak en betrokkenheid. Vanuit de communicatie strategie zijn er vele middelen ontwikkeld, zoals een actuele website, periodieke nieuwsbieven, brochures, pers/mediabewerking, animaties, toolkit voor gebruik in de eigen kanalen etc.

De belangrijkste resultaten waren de bijeenkomst en ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de vele partners in 2019, en de ontwikkeling van het Masterplan als bidbook voor de aanvraag van Van Gogh NP bij het ministerie van LNV in maart 2020, het (vanwege corona) online webinar voor gemeenten vanuit de studio voor alle stakeholders en de officiële start van Van Gogh NP door Commissaris van de Koning Ina Adema in maart 2021.

Marcel Ploegmakers Staand

Ook een communicatie strategie nodig voor het publieke domein?

Bel Marcel 06 53 592 878 of Stuur een e-mail
Delen via LinkedIn