Herpositionering - voor een sterker merk

Transformeer je bedrijf en verover de markt! Een sterk merk laat zien waarin je uniek bent. Zorg dat dit merk up-to-date is.

De voordelen van een herpositionering

Een positionering veranderen vraagt een lange adem, waarbij je steeds stappen in de gewenste richting blijft zetten. Het is belangrijk dat je positionering relevant blijft; daarom is soms een herpositionering of rebranding nodig.

  • Strategische zet om nieuwe groeimogelijkheden te benutten
  • Je positionering sluit beter aan op veranderende marktomstandigheden
  • Opfrissen of versterken van je imago bij de doelgroep
  • Je nieuwe bedrijfsstrategie ondersteunen
  • Nieuwe innovaties of differentiatie omarmen

Onze succesvolle herpositionering cases

Kitty Wilgers Staand

Ontdek wat je merk uniek maakt

Bel Kitty 06 21 83 85 60 of Stuur een e-mail

Herpositioneer jouw merk met een opfris-sessie

Wil jij je huidige positionering onder de loep nemen en updaten? Maar weet je niet waar je moet beginnen? Vraag dan een opfrissessie aan!

  • Wat zijn de kernwaarden van je bedrijf en hoe komen die tot leven?
  • Wat zijn de belangrijkste voordelen en waarde die je merk biedt aan de doelgroep?
  • Is je organisatie overtuigend en onderscheidend genoeg?
  • Wat zijn de belangrijkste nieuwe boodschappen die je wil overbrengen over je merk?

Onderscheid je van de rest

Het opbouwen en opfrissen van een sterk merk met een verrassende en onderscheidende positionering vergt tijd, consistentie en aandacht. Het kan echter aanzienlijke voordelen opleveren, zoals het aantrekken van nieuwe klanten, het vergroten van klantloyaliteit en het behalen van jouw organisatiedoelen.

Wat is herpositionering en waarom is het belangrijk?

Herpositionering verwijst naar het proces waarbij een bedrijf zijn huidige positie in de markt herziet en strategische veranderingen doorvoert om zich opnieuw te positioneren ten opzichte van concurrenten, klanten en markttrends.

Het is belangrijk omdat het een bedrijf in staat stelt om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, groeimogelijkheden te benutten, het concurrentievoordeel te vergroten en het merkimago te versterken.

Wanneer is herpositionering nodig?

Herpositionering kan nodig zijn om verschillende redenen, zoals veranderende marktomstandigheden, groeistrategieën, reputatieschade, innovatie, differentiatie of veranderingen in de bedrijfsstrategie. Het is essentieel om de behoefte aan herpositionering zorgvuldig te evalueren op basis van een grondige analyse van de markt, de doelgroep en de interne capaciteiten van het bedrijf.

Hoe kan een bedrijf de juiste herpositioneringsstrategie bepalen?

Het bepalen van de juiste herpositioneringsstrategie vereist een grondige analyse van de markt, klantinzichten en concurrentie. Bedrijven moeten hun sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen identificeren en begrijpen hoe ze zich kunnen onderscheiden van concurrenten. Een diepgaand begrip van de doelgroep en hun behoeften is ook essentieel. Op basis van deze inzichten kan een bedrijf een strategie ontwikkelen die aansluit bij zijn capaciteiten en groeidoelen.

Wat zijn de mogelijke risico's bij herpositionering?

Herpositionering brengt enkele risico's met zich mee, zoals het verlies van bestaande klanten, het niet aanspreken van de gewenste doelgroep, merkverwarring, weerstand van medewerkers en financiële implicaties. Het is belangrijk om deze risico's te identificeren en mitigatiestrategieën te ontwikkelen om ze te minimaliseren. Communicatie en betrokkenheid van stakeholders zijn cruciaal om de risico's te beheersen.

Hoe meet je het succes van een herpositionering?

Het meten van het succes van een herpositionering kan worden gedaan aan de hand van verschillende indicatoren, zoals omzetgroei, marktaandeel, klanttevredenheid, merkbekendheid, merkvoorkeur en winstgevendheid.

Het is belangrijk om vooraf meetbare doelen en KPI's (Key Performance Indicators) vast te stellen, zodat het succes van de herpositionering objectief kan worden beoordeeld. Regelmatige monitoring en evaluatie van de prestaties zijn essentieel om de voortgang te volgen en waar nodig bij te sturen.

Wat is het belang van een krachtige herpositionering?

Met een sterk merk bereik je doelen. Maak jouw organisatie aantrekkelijk met een verrassende en onderscheidende positionering. Er zijn verschillende redenen waarom een bedrijf ervoor zou kunnen kiezen om zich te herpositioneren.

De markt kan voortdurend veranderen als gevolg van technologische vooruitgang, economische verschuivingen, veranderingen in consumentenvoorkeuren of concurrentiedruk. Een bedrijf kan ervoor kiezen om zich te herpositioneren om beter aan te sluiten bij deze nieuwe marktomstandigheden en een concurrentievoordeel te behouden.

Herpositionering kan ook een strategische zet zijn om nieuwe groeimogelijkheden te benutten. Een bedrijf kan ervoor kiezen om zich te richten op nieuwe marktsegmenten, geografische gebieden of productcategorieën om de omzet te vergroten.

Als een bedrijf te maken heeft gehad met negatieve publiciteit, een reputatieschade of als het merk niet langer aansluit bij de gewenste doelgroep, kan herpositionering helpen om het imago op te frissen en het vertrouwen van de consument te herstellen.

Herpositionering kan een middel zijn om nieuwe innovaties of differentiatie in de markt te introduceren. Door de focus te verleggen, kan een bedrijf nieuwe producten, diensten of benaderingen ontwikkelen die hen onderscheiden van de concurrentie en waarde bieden aan de klanten.

Soms kan een bedrijf zijn bedrijfsstrategie herzien, bijvoorbeeld door fusies, overnames of herstructureringen. In dergelijke gevallen kan herpositionering helpen om de nieuwe strategie te ondersteunen en het bedrijf beter uit te lijnen met de nieuwe doelstellingen.

Het is belangrijk op te merken dat herpositionering een complex proces is dat een grondige analyse van de markt, de doelgroep en de interne capaciteiten van het bedrijf vereist. Het kan grote veranderingen met zich meebrengen, zoals het aanpassen van de merkidentiteit, de marketingstrategie, de productlijn of de operationele processen. Het is daarom essentieel dat een bedrijf een zorgvuldige afweging maakt voordat het besluit tot herpositionering over te gaan.

Kitty Wilgers Staand

Kan je merk ook wel een opfrisser gebruiken?

Bel Kitty 06 21 83 85 60 of Stuur een e-mail

Het verschil tussen positionering en herpositionering

Positionering verwijst naar de manier waarop een bedrijf, product of merk wordt gepositioneerd ten opzichte van concurrenten in de markt. Het omvat het creëren van een onderscheidende positie en waardepropositie in de hoofden en harten van consumenten. Het doel van positionering is om een unieke en relevante positie in te nemen in de markt, zodat consumenten het bedrijf, product of merk op een bepaalde manier waarnemen en verkiezen boven concurrenten.

Herpositionering daarentegen is het proces waarbij een bedrijf besluit om de huidige positie in de markt te herzien en strategische veranderingen door te voeren om zich opnieuw te positioneren. Het kan plaatsvinden wanneer een bedrijf merkt dat de huidige positionering niet effectief is, niet meer aansluit bij de markt of niet langer concurrentievoordeel biedt. Herpositionering omvat het aanpassen van de strategie, boodschap, doelgroep of zelfs het merk om een nieuwe en betere positie in de markt in te nemen.

Kort gezegd is positionering het initiële proces van het creëren van een gewenste positie in de markt, terwijl herpositionering verwijst naar het aanpassen of veranderen van die positie om beter aan te sluiten bij veranderende omstandigheden of doelstellingen. Herpositionering kan variëren van kleine aanpassingen in de positionering tot grotere strategische veranderingen die het bedrijf in een andere marktniche plaatsen.

Wij bedenken geen herpositionering: wij worden tijdelijke collega's die jullie helpen om jullie merk onderscheidend, relevant en geloofwaardig te herpositioneren.

Kitty Wilgers Staand

Weet je waar de onderscheidende kracht ligt van je merk?

Bel Kitty 06 21 83 85 60 of Stuur een e-mail