De vraag

WAT WORDT DE POSITIONERING VAN CKE?

De opdrachtgever

CKE

CKE, Centrum voor de Kunsten Eindhoven, ging 2015 voortvarend aan de slag met haar merk. Door een interne reorganisatie, een verhuizing en een grootse verbouwing kwam het traject echter op de lange baan. In 2018 was er weer tijd en ruimte om te onderzoeken waar het merk voor staat en waar het voor gaat. De merkidentiteit werd door ons herijkt, wat leidde tot een positioneringsstrategie en implementatieplan.

ONZE AANPAK.

Allereerst heeft een analyse plaats gevonden van de beschreven merkidentiteit uit 2015, de aanwezige toekomstplannen, jaarverslagen en interviews met de marketing- en communicatie medewerkers. Vervolgens hebben we in een werksessie het merk CKE opgebouwd. Aan de werksessie nam een groep medewerkers deel die in ervaring, functiegebieden en verantwoordelijkheden samen een goede dwarsdoorsnede van de organisatie vormden.

Op basis van de uitkomsten, hebben een scherpe, nieuwe positionering voor organisatie neergezet, passend bij de merkwaarden, concurrentiepositie en de ambities. Een eerste stap naar het uitrollen van een positionering die het nieuwe elan van CKE laat zien en horen.

Het resultaat

CKE in 2019

In de loop van 2019 wordt de nieuwe positionering uitgerold en zullen we ook de resultaten daarvan gaan zien.