Haags Historisch Museum

Activatie van de nieuwe positionering

Arthur & Brent heeft gewerkt aan een nieuwe visie en ambitie voor Het Haags Historisch Museum. Deze komen goed tot uiting in de nieuwe visuele identiteit en nieuwe website.

Vraag

Strategische en operationele hulp bij realisatie nieuwe website.

Opdrachtgever

Het Haags Historisch Museum heeft het laatste jaar gewerkt aan een nieuwe visie en ambitie voor het museum. Deze komen goed tot uiting in de nieuwe visuele identiteit en de nieuwe website. Aan Arthur & Brent de vraag om een passende tone-of-voice te bepalen en te helpen bij het live brengen van de nieuwe website. De eerste echte uiting die perfect moet passen bij de nieuwe koers.

HaagsHistorischMuseum

Onze aanpak

De tone-of-voice is een belangrijk fundament, voordat er kan worden gestart met het (her)schrijven van content. Op basis van het koersplan van het museum, een beschrijving van de beoogde toekomstige doelgroepen en de vastgestelde visuele identiteit zijn we aan de slag gegaan. Samen met tekstschrijvers zijn richtlijnen met passende voorbeelden opgesteld die richting geven voor toekomstige teksten. Met diverse medewerkers zijn we daarna aan de slag gegaan om de site te vullen en strategisch bij te sturen waar noodzakelijk.

De uitkomst

Een krachtige site met stevige teksten die het Haags Historisch Museum van nu laat zien. Actiever, aansprekender en laagdrempeliger. Een museum dat staat voor haar missie en mensen uitnodigt om samen de geschiedenis van onze Hofstad te bekijken, te bediscussiëren en te maken.

haags historisch museum mockup

Het resultaat

De website was op tijd live voor de grote opening van de tentoonstelling ‘Macht - 800 jaar Binnenhof’ door onze Minister President Rutte. De website is positief ontvangen en smaakt naar meer.

Marcel Ploegmakers Staand

Ook voor strategische en operationele hulp voor jouw culturele instelling

Bel Marcel 06 535 928 78 of Stuur een e-mail
Delen via LinkedIn