LOF Brabant

Bekend maakt bemind!

Het ontwikkelen van een merkverhaal en een communicatiestrategie om zo de naamsbekendheid te vergroten en meer aanvragen voor projecten binnen te krijgen.

LOF case

Resultaten

2022

Merk en nieuwe website gerealiseerd

+276

volgers op LinkedIn

60

contactmomenten gerealiseerd via de website

De vraag

Het ontwikkelen van een merkverhaal en een communicatiestrategie om zo de naamsbekendheid te vergroten en meer aanvragen voor projecten binnen te krijgen.

De opdrachtgever

Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF Brabant) is een initiatief om krediet te verstrekken aan ondernemers binnen de vrijetijdsbesteding. Voor een innovatief en doordacht plan is er financiële hulp. Op deze manier helpt LOF Brabant ondernemers met het realiseren van hun plannen. 

LOF Brabant is opgericht om de Brabantse vrijetijdsector een boost te geven. De afgelopen jaren bleven de aanvragen voor krediet achter bij de verwachtingen. Het bestuur van LOF Brabant vroeg Arthur & Brent om de communicatie onder de loep te nemen en te komen met een verbeterplan. Het resultaat is een hernieuwde positionering, nieuwe visuele identiteit en een passende communicatiestrategie.

LOF header

Onze aanpak

We hebben als eerste stap een analyse gemaakt van de huidige positionering. Deskresearch en diverse gesprekken leverden waardevolle inzichten op. Inzichten die vroegen om een andere tone-of-voice, een andere merkbelofte en een andere visuele identiteit. 

Het nieuwe merkverhaal en de ambities van LOF Brabant is daarna vertaald naar een passende communicatiestrategie om ambities waar te maken. Een strategie die ondernemers op een voetstuk plaatst, dromen van ondernemers laat spreken en aanzet tot creativiteit.  Arthur & Brent zorgt voor de implementatie en activatie van de opgestelde strategie.

LOF huisstijldragers

Het resultaat tot dusver

AMVP/GO is aan de slag gegaan met de visuele identiteit met een doordacht en onderscheidende beeldtaal. De fotografie van Frank van Delft maakt de visuele identiteit compleet. De gloednieuwe website brengt alles bij elkaar. Tijd voor actie! De ondernemers op een voetstuk. Daarom is er ook een toolkit opgeleverd, waarmee het bestuur, de fondsmanager en tussenliggende organisaties zelf mee aan de slag kunnen. Zij staan namelijk direct in contact met ondernemers die werken aan de realisatie van hun dromen. Er zijn vele middelen ontwikkeld om campagne te kunnen voeren. Zo ontwikkelde Jagthund, is er een brochure, een presentatie en basisontwerpen voor gebruik in social media. Ook online is gewerkt aan de verbetering van de zichtbaarheid en vindbaarheid van LOF Brabant. Van opvallende social media-posts op LinkedIn tot activerende Google Ads zoekadvertenties. Om LOF Brabant kunnen we straks niet meer heen!

Het belangrijkste kanaal voor LOF Brabant om ondernemers te bereiken is via haar partners. Zij hebben allen eind 2022 een presentatie, film en toolkit ontvangen, zodat zij het verhaal en de mogelijkheden van LOF Brabant onder de aandacht kunnen brengen bij ondernemers. Verder is er eind 2022 de nieuwe website gelanceerd en is er een online campagne uitgerold om ook via de social media kanalen LOF Brabant en haar doelstellingen onder de aandacht te brengen. 

Marcel Ploegmakers Staand

Stel ook jouw identiteit scherp!

Bel Marcel 06 53 592 878 of Stuur een e-mail
Delen via LinkedIn