Pink Roccade

Communicatiestrategie vanuit kernboodschap

PinkRoccade Ruimte & Omgeving is een onderdeel van PinkRoccade Local Government. Binnen deze unit staan objectregistratie, belastingen en Kadaster centraal. Aan Arthur & Brent de taak om boven de materie uit te stijgen en lijn te brengen in de communicatie.

De vraag

Hoe vertellen we ons lange termijn verhaal?

De opdrachtgever

PINKROCCADE RUIMTE & OMGEVING

PinkRoccade Ruimte & Omgeving is een onderdeel van PinkRoccade Local Government. Binnen deze unit staan objectregistratie, belastingen en Kadaster centraal. Haar klanten zijn autonome gemeenten en de belastingkantoren in Nederland. Met hun software worden de juiste gegevens niet alleen beheerd, maar ook gebruikt om automatisch de juiste belastingen te innen, te heffen en/of te waarderen. Een complexe materie, waarbij je al snel kunt verzanden in vakjargon en systeemtechnische boodschappen. Aan Arthur & Brent de taak om boven de materie uit te stijgen en lijn te brengen in de communicatie. Zodat ze betere verhalenvertellers worden.

Pink Roccade

Onze aanpak

Aan de hand van de BrandKey zijn we met het management team op zoek gegaan naar hun corporate story. Middels dit positioneringsmodel hebben we acht stappen/ fasen onderscheidden die tot een relevante positionering leidt: concurrentieomgeving, doelgroep, inzicht, voordelen, waarden & persoonlijkheid, geloofwaardigheid, onderscheidende kracht en merkessentie.

De conclusie? Bij de medewerkers staat de klant voorop, maar vrijblijvend. De aanwezige kennis, ervaring en ambitie nodigt uit een leidende rol te pakken in het speelveld. In een  markt waar veranderingen met argusogen worden bekeken en waar klanten vooral stabiliteit wensen, mag Pink Roccade niet stilstaan. De veranderende consument vraagt juist om meebewegen!

De uitkomst

STABIELE BASIS. SLIMME TOEKOMST.

De merkessentie van geeft perfect weer waar PinkRoccade Ruimte & Omgeving voor staat en voor gaat. De organisatie zorgt voor een stabiele basis. Daar kan de klant op vertrouwen. Echter staat de organisatie niet stil. Vanuit partnership en innovatie gaan zij samen met de klant de toekomst in. Een leidende rol, zonder de klant uit het oog te verliezen. Dit vertaalt zich in de tone of voice. En in een samenhangend lange termijn verhaal.

Het resultaat

POSTIONERING EIGEN MAKEN

Dit inzicht vertaalden we naar een intern motto om deze positionering tastbaarder te maken voor de medewerkers. Ondersteund met middelen als persona’s, video’s en sales presentaties. Met als overall communicatiekapstok de nieuwe website.

Kitty Wilgers Staand

Wil je meer weten over deze case? Neem contact op met Kitty

Bel Kitty 06 218 385 60 of Stuur een e-mail
Delen via LinkedIn