Landschapstriënnale

Van verhaallijnen naar communicatie doelstellingen

Welke communicatiestrategie past bij Landschapstriënnale 2021? De Triënnale was in Van Gogh Nationaal Park.

De vraag

Welke communicatiestrategie past bij Landschapstriënnale 2021?

De opdrachtgever

Stichting Landschapstriënnale

Elke drie jaar wordt de Landschapstriënnale ergens in Nederland georganiseerd. Voor iedereen die zich met het landschap bezighoudt, zich ermee verbonden voelt en er graag is. De vijfde editie van de Triënnale vindt plaats in april 2021 in Van Gogh Nationaal Park, Noord-Brabant.

Brabant staat voor grote transities op het gebied van o.m. landbouw, logistiek, energie, water en klimaat. Brabant is de casus voor de uitdagingen in de rest van Nederland! Gezien onze rol binnen Van Gogh NP i.o. zijn we verzocht om de communicatiestrategie en uitstraling te bepalen van deze triënnale en te ondersteunen bij de uitvoering van het communicatieplan.

Onze aanpak

In het Van Gogh National Park i.o. laten overheden, ontwerpers, maatschappelijke organisaties en bewoners samen zien wat mogelijke oplossingen zijn hoe een creatieve en innovatieve aanpak van grote maatschappelijke opgaven bijdraagt aan de kwaliteit van ons landschap.

De verschillende verhaallijnen vanuit de strategie van Van Gogh NP, waar Landschapstriënnale 2021 zich afspeelt, hebben we vertaald naar communicatie doelstellingen en samen hebben we de beoogde doelgroepen vastgesteld. Op basis van het beschikbare budget is daarna de strategie bepaald. In samenwerking met Anna Zwezerijnen, Van Riet Ontwerpers en Jagthund

De uitkomst

Schouders eronder

Gezien de korte doorlooptijd en het beperkte budget is vooral ingezet op online aanwezigheid. Optimaliseren website, realisatie van een toolkit voor betrokkenen, ontwikkelen van een visuele identiteit en de productie van een animatie helpen om het evenement zichtbaarheid te geven.

Het resultaat

Kort op de bal spelen

Het evenement kent 12 hoofdactiviteiten. We ondersteunen deze activiteiten met dagelijkse  communicatie. Inzet is op sociaal media, website, free publicity, uitbrengen nieuwsbrief etc. Kortom: met de poten in de klei staan en samen het evenement draaien. Alleen dan is succes te bepalen.

Marcel Ploegmakers Staand

Heeft jouw stichting ook een passende communicatiestrategie nodig?

Bel Marcel 06 535 928 78 of Stuur een e-mail
Delen via LinkedIn