De vraag

NIEUW ELAN TASTBAAR MAKEN

De opdrachtgever

Rijswijk Wonen

Woningcorporatie Rijswijk Wonen kreeg in 2019 een nieuwe bestuurder én vierde haar 100-jarig bestaan. Reden genoeg voor een feestje. Maar vooral een reden om stil te staan bij de ambities en plannen voor de toekomst. Rijswijk Wonen heeft nieuw elan. De corporatie vroeg Arthur & Brent om dat intern en extern zichtbaar te maken in een nieuwe positionering met een nieuwe, helder merkverhaal en visuele identiteit.

BINNENKORT MEER!

Whitepaper fusies aanvragen