Rijswijk Wonen

Positiviteit als nieuwe positionering

Woningcorporatie Rijswijk Wonen vroeg Arthur & Brent om een nieuwe positionering met een helder merkverhaal en nieuwe visuele identiteit.

De opdrachtgever

Woningcorporatie Rijswijk Wonen vierde haar 100-jarig bestaan. Reden genoeg voor een feestje. Maar vooral een reden om stil te staan bij de ambities en plannen voor de toekomst. Rijswijk Wonen heeft nieuw elan. De corporatie vroeg Arthur & Brent om dat intern en extern tot leven te brengen in een nieuwe positionering met een helder merkverhaal en nieuwe visuele identiteit.

Een mooie uitdaging die we oppakten samen met Reclamebureau De Code. 

Onze aanpak

In een aantal werksessies met management en medewerkers haalden we op wat de koers voor hen betekende. De trots, de plannen en veranderingen vertaalden we in een merkidentiteit die weer past bij het bedrijf en de koers die nu gevaren wordt; meer lef, meer ambitie en meer optimisme.

Dat maakten we vervolgens tastbaar in kernwaarden, een sterke merkpersoonlijkheid en een interne merkessentie die medewerkers helpt om de veranderingen zelf te vertalen naar hun dagelijkse praktijk.

De nieuwe visuele identiteit sloot daar perfect op aan én kon meteen zichtbaar worden gemaakt in het nieuwe pand van Rijswijk Wonen. De frisse start!

De uitkomst

Bouwt aan beter wonen

Rijswijk Wonen durfde haar ambities hardop uit te spreken. Geheel in lijn met de merkpersoonlijkheid en het koersplan wat er lag. Rijswijk wonen Bouwt aan beter wonen. ‘Bouwt’ in tegenwoordige tijd staat voor de urgentie die er is, ‘beter’ betekent nooit af, maar elke dag een stap in de goede richting. ‘Wonen’ staat voor mensen in plaats van de gebouwen.

Het resultaat

Kijken wat er wél kan

De positiviteit vertaalden we naar een intern motto om het koersplan tastbaarder te maken voor medewerkers. ‘Wat we wel kunnen doen’ staat voor optimisme en autonomie. Met het belang van de huurder als het uitgangspunt altijd streven naar een positieve uitkomst.

Kitty Wilgers Staand

Weet jij wat je kernwaarde en merkpositionering is?

Bel Kitty 06 218 385 60 of Stuur een e-mail
Delen via LinkedIn