De vraag

WAAR LEGGEN WE HET ONDERSCHEID?

De opdrachtgever

STEDELIJK MUSEUM 'S-HERTOGENBOSCH

Onderzoek liet zien dat Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch weinig eigen profiel had. Tentoonstellingen kregen vaak een eigen signatuur en de locatie, direct naast Het Noord-Brabants Museum, werd door bezoekers niet ervaren als een apart museum. Het werd tijd om te werken aan het eigen merk. Maar wie zijn we als museum? Wat is ons onderscheidend vermogen? En hoe brengen we dit tot uiting? Arthur & Brent zorgde voor een scherpe positionering. Met een naamswijziging en een nieuwe visuele identiteit als logisch gevolg.

ONZE AANPAK.

Binnen de organisatie bestonden verschillende ideeën over de koers van het museum. Via werksessies hebben we alle meningen en plannen in kaart gebracht en aangevuld met objectieve onderzoeken. Het leidde tot belangrijke inzichten, die de input vormden voor een scherpe positionering passend bij de ambities. Met als logisch gevolg een andere merknaam en een uitgesproken visuele identiteit, ontwikkeld en gerealiseerd door design agency Lesley Moore.

Het eerste half jaar zorgden we samen met de organisatie voor een goede implementatie. Van interne- en externe lancering tot uitvoer in de dagelijkse operatie. 

De uitkomst

DESIGN MUSEUM
DEN BOSCH.

Design Museum Den Bosch presenteert design met impact. Het museum is als geen ander in staat om de culturele betekenis van design te belichten, te bediscussiëren en te benutten. Design van de twintigste en eenentwintigste eeuw wordt verzameld en gepresenteerd waarbij de impact op de geschiedenis, de actualiteit en de toekomst met elkaar worden verbonden. Het museum weet door middel van prikkelende en verrassende esthetische presentaties haar visie op de ontwikkelingen in de designwereld over te brengen op de bezoeker.

Het resultaat

NIEUWE KOERS
SLAAT AAN.

In 2018 verwelkomde het museum 9% meer bezoekers dan oorspronkelijk begroot. Het aantal bezoeken aan de website steeg met bijna 50% vanaf het moment dat de nieuwe website live ging.

Anders dan voorheen geven bezoekers aan bewust voor Design Museum Den Bosch te komen. En in diverse media wordt de koers van Design Museum Den Bosch erkent en herkent. Bovenal heeft de organisatie veel nieuwe energie. Deze case laat zien hoe belangrijk en effectief het maken van keuzes voor een merk kan zijn.

Arthur & Brent heeft ons enorm geholpen bij onze nieuwe naam, huisstijl en website. Ze zijn voor ons de ideale gesprekspartner: kritisch en meevoelend, altijd denkend vanuit mogelijkheden, met veel gevoel voor een plaatselijk publiek, met respect voor onze identiteit maar zonder angst voor spannende voorstellen en vernieuwing en altijd met oog voor de grote lijnen.

Timo de Rijk
Design Museum Den Bosch
Whitepaper fusies aanvragen