B156163C-FD9D-4874-8111-9E1C6CAA126F

Tolbrug – Internal branding en storytelling

 

UitdagingĀ 
Revalidatiecentrum Tolbrug zocht een manier om medewerkers meer te betrekken in een verandertraject van de organisatie, het draagvlak voor de veranderingen te vergroten en het teamgevoel en de trots van de medewerkers zichtbaar te maken.

Aanpak
Arthur & Brent koos voor een aanpak vanuit storytelling. In een serie interviews met medewerkers werden de verhalen van de Tolbrug opgehaald. Hierin kregen niet alleen de veranderingen een plek, maar werd vooral veel nadruk gelegd de intrinsieke motivatie van medewerkers om revalidanten te helpen. Vervolgens is het verhaal samen met een brede groep medewerkers in een workshop verder uitgewerkt naar een animatie voor intern en extern gebruik, die het verhaal vertelt vanuit de medewerkers.

Resultaat
Medewerkers beoordelen de organisatie en het verandertraject positiever en voelen zich meer betrokken.