rabobank projectbeeld 250x250

Corporate campagnestrategie

Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken had de behoefte aan een nieuwe lokale corporate campagnestrategie voor 2013/2014.

Men was daarbij op zoek naar een duurzaam overkoepelend cross-mediaal corporate communicatieconcept, met als communicatie-uitdaging het bijstellen van het imago bij de diverse doelgroepen.  Een campagne die het ‘coöperatief bankieren’ eenvoudig zichtbaar maakt bij de doelgroepen van de Rabobank.

Samenwerking binnen De Gruyter Fabriek bleek de sleutel tot een succesvolle pitch. Samen met Damen Communicatie en Studio Daad werd een concept ontwikkeld op basis waarvan de bank de komende jaren haar activiteiten kan baseren.

De voorgestelde strategie daagt de Rabobank uit om niet zelf campagne te voeren, maar de vele verhalen die al vele jaren levendig aanwezig zijn met betrekking tot het coöperatief bankieren van de Rabobank, te kanaliseren en naar voren te halen. Niet zelf zenden, maar de verhalen door de samenleving zelf laten vertellen. Het ‘&’-teken is in de campagne het symbool/motto geworden van het ‘samen sterk’ staan. De basis van het coöperatief bankieren.

  • Rabobank
  • Oktober 2013
  • Campagne strategie
  • communicatieplan
  • logo ontwerp
  • campagneplanning
  • video